Členské příspěvky – dospělí (od 18 let):

muži 2 500,- Kč, ženy 2 200,- Kč, důchodci 1 600,- Kč,

ev. udržovací poplatek 300,- Kč (Tento poplatek schvaluje VVTK Sokolov na základě podané písemné žádosti – nemoc, pracovní neschopnost, dlouhodobá nepřítomnost).

Tyto poplatky se týkají pouze stávajících členů TK Sokolov, tj. těch, kteří v roce 2022 měli řádně uhrazené členské příspěvky!! Všichni ostatní zájemci o členství musí k těmto poplatkům zaplatit ještě vstupní členský poplatek 1 000,- Kč. (týká se i bývalých členů klubu)

Členské příspěvky – děti (do 18 let):

Stanoveny dle využití tréninkového plánu


Placení členských příspěvků na rok 2023:

Členské příspěvky lze hradit pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet TK Sokolov z.s. Číslo účtu 19 – 4477880277/0100 Komerční banka a.s.

U platby je třeba uvést: Variabilní symbol VS: uvést vždy RODNÉ ČÍSLO, do poznámky: jméno a příjmení


UPOZORNĚNÍ : Otevírací doba na kurtech bude podle objednávek!

(Pondělí až pátek 9.00 – 20.00, sobota a neděle 9.00 – 18.00.)

Na kurtech lze hrát jen po řádném objednání!