ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2024:

Dospělí (muži, ženy): 5 000 Kč

Důchodci: 4 000 Kč

Členské příspěvky dětí (do18. let): Stanoveny dle využití tréninkového plánu.

Způsob úhrady členských příspěvků: Pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet TK Sokolov z.s., číslo účtu 19 – 4477880277/0100 (Komerční banka a.s.).

U platby je potřeba zadat variabilní symbol (VS): uvést vždy RODNÉ ČÍSLO, do poznámky – jméno a příjmení.


HRANÍ NA DVORCÍCH:

1 hodina – 200 Kč / kurt.

Permanentka  – 10 hodin hraní – 1800 Kč