1. Zázemí tenisového areálu je uzavřeno (klubovna, šatny, sprchy, WC)

2. Hrát na kurtech lze pouze po objednání u správce na telefonním čísle 777 044 254

3. Po ukončení hry a úklidu dvorce je nutno areál opustit do 10- ti minut, aby nedocházelo ke shromažďování osob!

4. Hrací doba je stanovena od 09.00 – 20.00 hodin.

5. V areálu se mohou pohybovat pouze objednaní hráči, trenéři a správce.

6. Veškerý provoz areálu řídí správce pan Emanuel Voldřich, případně osoba zmocněná VVTK Sokolov.

7. Organizací a řízením tréninků je pověřen hlavní trenér pan Roman Fischer.

8. Podmínkou pro hru na dvorcích je uhrazení členských příspěvků.

9. Uvolňování výše uvedených opatření bude vždy zveřejněno na stránkách klubu www.tksokolov.cz

Děkujeme za pochopení

V Sokolově 27. 4. 2020

VVTK Sokolov