Na členské schůzi 3.4. byly stanoveny tyto členské příspěvky pro sezonu 2018 :

 

  • Muži                                      2.000,- Kč
  • Ženy                                      1.700,- Kč
  • Důchodci                              1.100,- Kč
  • Mládež (Studenti)              1.100,- Kč
  • Děti                                       700,- Kč
  • Udržovací poplatek           300,- Kč (Na základě schválené žádosti)
  • Rodič dítěte TŠ                   1.000,- Kč (pouze 1 rok členství)

 

Členské příspěvky hraďte pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti,  jako variabilní symbol použijte rodné číslo do poznámky uveďte jméno

BANKOVNÍ SPOJENÍ :  19 – 4477880277 / 0100 (Komerční banka)