Tenisová hala Sokolov slouží k pronájmu pro klubové hráče i veřejnost v průběhu zimní sezony (cca 1.listopadu až 31.března).

V hale jsou k dispozici 2 antukové dvorce.

Během užívání haly jsou k dispozici veškeré sociální prostory klubu včetně šaten a klubovny.

V prostorách klubu a haly je zajištěn Free WiFi hotspot.


Ceny:

Jednotná cena po celý den : 600,- Kč/hod.

Za 2 hodiny (např. 14-16): 1.000,- Kč

Za každou další hodinu – 500,- Kč/hod


Rezervace

V hale je možnost pravidelných rezervací i na celou sezonu. Tyto rezervace se mohou lišit ve dny svátků a prázdnin. Pro rezervaci je v provozní dobu k dispozici obsluha na kontaktních informacích níže.

Rezervace dvorce v hale na čísle:

+420 777 044 254

Provozní doba : Po – Ne 8:00 – 22:00


Provozní řád

Návštěvník haly zaplacením pronájmu a vstupem do haly vyjadřuje souhlas s provozním řádem a práv i povinností z něj vyplývajících.

PRONÁJEM TENISOVÉHO DVORCE A JEHO ÚPRAVA
 1. Tento provozní řád je dodatkem k provoznímu a hernímu řádu Tenisového klubu Sokolov pro účely provozu tenisové haly v zimním období.
 2. Herní čas započíná v celou hodinu a končí minimálně 5 minut před ukončením hry. Čistý herní čas je tedy 55 minut (z 1 hodiny).
 3. Návštěvník je povinen si po ukončení hry a opuštění haly očistit tenisovou obuv před vstupem do prostorů klubovny, či šaten.
 4. Návštěvník je povinen před započetím hry ohlásit svojí přítomnost obsluze a uhradit částku za pronájem haly předem (není-li s návštěvníkem dohodnuto jinak – paušál aj.).
 5. Návštěvníci haly jsou povinni po ukončení hry kurty vrátit do původního stavu a vrátit náčiní zpět na označené místo.
 6. V případě pronájmu dvorce se vztahují veškerá herní práva pouze na pronajatý dvorec. Návštěvník nesmí narušovat hru na vedlejším dvorci ani zbytku areálu nevhodným jednáním.
 7. Návštěvník má právo na přijatelné herní podmínky (upravený dvorec, zapnutá světla při špatné viditelnosti aj.)
 8. Tenisové náčiní a míče uzamčeny na kurtu č.2, náleží klubovým trenérům TK Sokolov, nejsou tak předmětem pronájmu dvorce.

VYBAVENÍ A CHOVÁNÍ HRÁČE

 1. Návštěvníci haly jsou povinni být vybaveni vhodnou sportovní obuví, která nepoškozuje antukový povrch a vhodným oděvem.
 2. Pronájem tenisové haly je určen pouze pro sportovní aktivity spjaté s tenisem, jiné sportovní aktivity musí být povoleny majitelem haly.
 3. Návštěvníci haly mohou na kurt přinášet vlastní občerstvení, je však zakázáno přinášet jídlo i nápoje ve skleněných obalech a nádobách.
 4. Je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat s vybavením tenisové haly (přesouvání pytlů s antukou, přemisťování laviček aj.)
 5. Návštěvníci haly jsou povinni chovat se na kurtě dle sportovní etiky a svým chováním neomezovat své okolí, či nepoškozovat vybavení tenisové haly.

ZPŮSOBENÍ ŠKODY NA HALE A VYBAVENÍ

 1. V případě jakéhokoliv porušení vybavení, či konstrukce haly je návštěvník povinen oznámit závadu obsluze v klubovně.
 2. Pokud došlo k závadě nepřijatelným chováním návštěvníka (např. rozbité sklo dveří vržením rakety, či rozbití světla vystřeleným balonem aj.), je návštěvník povinen uhradit vzniklé škody.
 3. V případě nechtěného porušení v rámci běžné hry nemá majitel haly právo nárokovat náhrady.

ADRESA KLUBU

Tenisový klub Sokolov z.s.

Boženy Němcové 1780
356 01  Sokolov
Karlovarský kraj