Členské příspěvky dospělí – od 18 let:

Muži 2 000,- Kč / Ženy 1 700,- Kč

Důchodci 1 100,- Kč / Důchodci nad 70 let 300,- Kč

Udržovací poplatek 300,- Kč

(Tento poplatek schvaluje VVTK Sokolov na základě podané písemné žádosti – nemoc, pracovní neschopnost, dlouhodobá nepřítomnost).

Tyto poplatky se týkají pouze stávajících členů TK Sokolov, tj. těch , kteří v roce 2019 měli řádně uhrazené členské příspěvky!! Všichni ostatní zájemci o členství musí k těmto poplatkům zaplatit ještě vstupní členský poplatek 1 000,- Kč (týká se i bývalých členů klubu).

Členské příspěvky děti – do 18 let:

Stanoven jednotný příspěvek 700,- Kč

Mládež ročníku 2011 a mladší 350,- Kč


Členské příspěvky lze hradit pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet TK Sokolov z.s.

Číslo účtu: 19 – 4477880277/0100 (Komerční banka a.s.)

U platby je třeba uvést: Variabilní symbol (VS): uvést vždy RODNÉ ČÍSLO

Do poznámky: jméno a příjmení