Ve ČTVRTEK 4.4. od 16:30 hod. se v klubovně TK Sokolov koná VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE.

Všichni členové jsou srdečně zváni!

Výbor TK Sokolov